Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

1. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami zákona č. 89/2012 Občianskeho zákonníka v platnom znení, ak je Kupujúcim spotrebiteľ je 24 mesiacov a ak je Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľ, potom sa záručná doba stanoví podľa podmienok konkrétneho dovozca či výrobca .

2. V prípade doručenia objednaného tovaru prostredníctvom zmluvného prepravcu (PPL, DPD) alebo Slovenskej pošty je Kupujúci povinný tovar prekontrolovať, či nevykazuje chyby spôsobené prepravou. Ak áno, je Kupujúci povinný tovar neprevziať (Slovenská pošta), prípadne so zmluvným prepravcom (PPL, DPD) spísať zápis o poškodení zásielky vrátane obstarania fotodokumentácie. O prípadnom poškodení tovaru počas prepravy je kupujúci povinný neodkladne informovať tiež Predávajúceho.

3. V žiadnom prípade nesmie Kupujúci poslať reklamovaný tovar späť "na dobierku", o dodanie reklamovaného tovaru späť sa musí najprv dohodnúť s Predávajúcim. Za poškodený tovar počas prepravy ručí dopravcu. Ak Kupujúci pošle poškodený tovar ihneď späť bez dohody s Predávajúcim, nebude záruka uznaná.

4. Pri dodaní tovaru jeho doručením na zadanú adresu je kupujúci povinný prekontrolovať dodaný tovar ihneď po jeho prevzatí od osoby vykonávajúce doručenia a zjavné vady tovaru je povinný reklamovať u Predávajúceho ihneď, najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru. Neskoršie reklamácie zjavných vád nebudú Predávajúcim uznané.

5. Pri osobnom odbere tovaru je Kupujúci povinný prekontrolovať tovar pri jeho prevzatí a zjavné chyby je povinný ihneď uplatniť u predávajúceho. Zjavné vady tovaru uplatnené u Predávajúceho neskôr nebudú Predávajúcim uznané.

6. Ak vznikne na tovare dodanom týmto internetovým obchodom reklamovateľná vada v záručnej dobe, môže Kupujúci uplatniť reklamáciu písomne ​​alebo e-mailom. Podľa svojej voľby môže požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú:

  • Odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
  • Bezplatné odstránenie chyby opravou;
  • Primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo
  • Vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

7. U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy .

8. Reklamáciu kupujúci uplatňuje u predávajúceho, ktorým je spoločnosť ABE.TEC, s.r.o., č. p. 43, 530 02 Ostřešany, reklamace@abetec.cz, prípadne abetec@abetec.cz. Oznámenie o závadách musí obsahovať: meno Kupujúceho, adresu, telefón, e-mail (ak je k dispozícii), číslo objednávky, číslo daňového dokladu, podrobný popis chyby a popis toho, ako chyba vznikla.

9. Predávajúci rozhodne o reklamácii bezodkladne, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na vykonanie odborného posúdenia reklamovanej vady. Najneskôr bude reklamácia vybavená do 30 dní, a to vrátane odstránenia vady. Túto lehotu možno po dohode so spotrebiteľom predĺžiť. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o neodstrániteľnú chybu, a teda môže nárokovať odstúpenie od zmluvy.

10. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať písomné potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. A ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.

11. Pre úspešné vybavenie reklamácie je bezpodmienečne, aby Kupujúci bol schopný predložiť daňový doklad - faktúru (faktúra slúži zároveň ako záručný list). Tovar zaslaný k reklamácii musí byť v úplnom stave vrátane manuálov, káblov a ostatného príslušenstva. Tovar je potrebné zaslať v originálnom obale. V prípade, že Kupujúci originálny obal nemá, je povinný na vlastné náklady zaistiť obal nový, vyhovujúci nárokom prepravy. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade nedostatočne chráneného tovaru pri preprave nemusí byť reklamácia uznaná. V prípade reklamácie si dopravu tovaru určeného na opravu či výmenu hradí Kupujúci, dopravu opraveného zariadenia hradí Predávajúci. V prípade, že sa jedná o reklamáciu výmenným spôsobom, tj. Predávajúci zašle Kupujúcemu iba nový diel na výmenu, chybný diel zašle Kupujúci späť až po dohode s Predávajúcim.

12. Predávajúci má právo potvrdiť záručný list len v prípade, že sú splnené všetky ostatné podmienky určené výrobcom. Právo na záruku zaniká, ak Kupujúci také podmienky nesplnil.

13. V závislosti od druhu závad a na povahe tovaru, v súlade s právnymi predpismi platnými v SR, bude oprávnená reklamácia riešená opravou, výmenou tovaru či vrátením zaplatenej kúpnej ceny.

14. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, ďalej sa reklamácia nevzťahuje na výmeny alebo opravy spôsobené hrubým zaobchádzaním, nedodržaním návodu alebo iným nevhodným nakladaním s tovarom.

Kontaktný formulár


Súhlasím s podmienkami a beriem na vedomie zásady ochrany osobných údajov ZDE.


captcha

Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.

Naše webové stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako sa naše stránky používajú. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo „OK, súhlasím“ udeľujete tento súhlas.


Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.
 

Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies
ve všech produktech